รายการซ่อมแซม 34  รายการ  
 ชื่อผู้แจ้งซ่อม  วันที่ :: เวลา  เลขครุภัณฑ์  พัสดุครุภัณฑ์  อาการ  Status  Commen
พิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง 2022-10-18 15:31 - หลอดไฟ 1. หลอดไฟ 36W ห้องศูนย์ฯ จำนวน 4 หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน 4 อัน ชำรุด 2. หลอดไฟ 36W ห้อง POL116 จำนวน 3 หลอด และสตาร์ทเตอร์ จำนวน 2 อัน ชำรุด
พิมพ์ปพิชญ์ 2022-10-04 12:50 - หลอดไฟ หลอดไฟในห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ไม่ติดทุกหลอด
พิมพ์ปพิชญ์ 2022-09-16 09:40 - หลอดไฟ หลอดไฟห้องสำนักงานฝั่งประตูทางเข้า คุณวนิดา กระพริบ
พิมพ์ปพิชญ์ 2022-08-30 15:48 รศ.6423070000001(รด) คอมพิวเตอร์ All in one โปรเจ็ตเตอร์ ห้องPOL 301 ตัวนำสัญญาณภาพเสีย ซึ่งงานพัสดุได้โทรประสาน ร้านอุบลคอมเวริ์ดแล้ว ทางร้านให้นำครุภัณฑ์ไปตรวจเช็คที่ร้าน
พิมพ์ปพิชญ์ 2022-08-24 14:44 000000000 หลอดไฟ หลอดไฟเสีย ห้องกิจกรรม 2 ชั้น 2
พิมพ์ปพิชญ์ 2022-08-18 11:29 000000000 คอมพิวเตอร์ All in one ทดสอบระบบ
ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์ 2022-08-18 09:02 ไม่ทราบ หลอดไฟ หลอดไฟห้องประชุมเล็ก POL 230-2 ชั้น 2 ชำรุด จำนวน 1 หลอด พอดีใช้ให้เด็กสอบชดเชยจึงทราบค่ะ
นายไชยพงศ์ สมดี 2022-08-10 10:40 รศ.6023040000028(กส) แอร์ แอร์ตัน น้ำรั่ว
นายวัฒนพล ผิวนวล 2022-07-05 09:05 - หลอดไฟ หลอดไฟเสียทางเดินชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอดไฟยาว 36w จำนวน 1 หลอด และ สตาทเตอร์ 1 ตัว
นายวัฒนพล ผิวนวล 2022-06-17 10:35 - หลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 1 หลอดไฟยาว 36W จำนวน 3 หลอด และ สตาทเตอร์ 1 ตัว เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว