ถาม-ตอบ คณะรัฐศาสตร์

คำถาม :จะมีค่ายอีกไหมคะ

ถามโดย :สิรินดา อาจอุดม (sirindat6@gmail.com) (5/10/2563)

       คำตอบ :http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1417&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=1 รายละเอียดครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (12/10/2563)

       คำตอบ :รอติดตามข่าวสาร ทางเพจคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ และ ทางเว็บไซต์ http://www.acat.ubu.ac.th/new/
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (5/10/2563)


คำถาม :นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล มีจำนวนกี่คน เเละ จำนวนนศ.ชายกี่คน นักศึ นศ.หญิง มีจำนวนกี่คนครับ

ถามโดย :กฤชกร ทองสังข์ (love.kitkorn@gmail.com) (23/7/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล มีจำนวนกี่คน เเละ จำนวนนศ.ชายกี่คน นักศึ นศ.หญิง มีจำนวนกี่คนครับ

ถามโดย :กฤชกร ทองสังข์ (love.kitkorn@gmail.com) (23/7/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล มีจำนวนกี่คน เเละ จำนวนนศ.ชายกี่คน นักศึ นศ.หญิง มีจำนวนกี่คนครับ

ถามโดย :กฤชกร ทองสังข์ (love.kitkorn@gmail.com) (23/7/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์​ มีกี่สาขาคะ อะไรบ้าง

ถามโดย :นริศรา ธรรมเสนา (narisara5828@gmail.com) (19/7/2563)

       คำตอบ :2 สาขาครับ 1.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=847&maincat_id=4&subcat_id=100&dcid=1 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=846&maincat_id=4&subcat_id=100&dcid=1
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (20/7/2563)


คำถาม :ใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้างและมีข้อสอบเฉพาะของทางมหาลัยไหมคะ

ถามโดย :นางสาวพัชราภา เกือรัมย์ (peven971@gmail.com) (10/7/2563)

       คำตอบ :ยังไม่มีประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 แต่มีการรับสมัครเข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ครับ รายละเอียดครับ http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1353&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=1
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (13/7/2563)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์จะเปิดรับอีกในช่วงไหนครบ

ถามโดย :นายวิศวะ ขันทะโข (80808080@gmel.com) (4/7/2563)

       คำตอบ :ยังไม่มีประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 แต่มีการรับสมัครเข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ครับ รายละเอียดครับ http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1353&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=1
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (13/7/2563)


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)

       คำตอบ :ตอนนี้ รหัส นศ.อนนท์ ชัดกระโทก 63230341808 ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (22/6/2563)


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :ทำไมค้นหา รหัส นศ ไมพบ ทั้งๆที่ทำตามขั้นตอนถูกทุกอย่าง

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (18/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :มีกี่สาขา​ อะไรบ้างค่ะ

ถามโดย :นภัสชล (nphachlkhagthn@gmail.com) (1/5/2563)

       คำตอบ :2สาขา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาการปกครอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (7/5/2563)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์มีเปิดสอนปริญญาโทมั้ยค่ะ

ถามโดย :ฐิติยาภรณ์ จันดาวรรณ์ (jandawan_@hotmail.com) (7/3/2563)

       คำตอบ :ยังไม่มีครับ กำลังพัฒนาหลักสูตรใหม่อยู่ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (9/3/2563)


คำถาม :ใช้เกรดเฉลี่ย5เทอม ขั้นต่ำเท่าไหร่ค้าบ

ถามโดย :ดนัยฤทธิ์ วงศ์คำ (danairit2001@gmail.com) (1/12/2562)

       คำตอบ :2.25
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (3/3/2563)


คำถาม :เรียนรัฐศาสตร์ต้องสอบ GAT/PATอะไรคะ

ถามโดย :เพ็ญนภา พุดทอง (benpennapa.1905@gmail.com) (27/11/2562)

       คำตอบ :TCAS รอบที่ 1 ใช้คะแนน GPAX และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 ใช้คะแนน GPAX และ O-Net และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ใช้คะแนน GAT และ O-Net และสัมภาษณ์
       ตอบโดย :นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (29/11/2562)


คำถาม :เรียนรัฐศาสตร์ต้องสอบอะไรมั้งคะ GAT/PAT

ถามโดย :นิรอุบล ขวาธิจักร (f0641368771@gmail.com) (25/11/2562)

       คำตอบ :TCAS รอบที่ 1 ใช้คะแนน GPAX และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 ใช้คะแนน GPAX และ O-Net และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ใช้คะแนน GAT และ O-Net และสัมภาษณ์
       ตอบโดย :นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (29/11/2562)


คำถาม :เรียนรัฐศาสตร์ต้องสอบอะไรมั้งคะ GAT/PAT

ถามโดย :นิรอุบล ขวาธิจักร (f0641368771@gmail.com) (25/11/2562)

       คำตอบ :TCAS รอบที่ 1 ใช้คะแนน GPAX และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 ใช้คะแนน GPAX และ O-Net และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ใช้คะแนน GAT และ O-Net และสัมภาษณ์
       ตอบโดย :นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (29/11/2562)


คำถาม :ค่ายเยาวชนยังจะมีขึ้นอีกไหมค่ะ

ถามโดย :ดวงตา ศรีภา (DaoTaa@hotmail.com) (26/8/2562)

       คำตอบ :มีครับ ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และเพจคณะนะครับ http://www.acat.ubu.ac.th/home/
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (30/8/2562)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์ยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ไหมคะ

ถามโดย :P (wchd2003@gmail.com) (20/7/2562)

       คำตอบ :ยังไม่เปิดครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (2/8/2562)


คำถาม :ค่ายเยาวชน รุ่น5 ที่นอนเป็นห้องแอร์ หรือ พัดลม ค่ะ

ถามโดย :อมิตา ดวงพารา (aumeta10@gmail.com) (12/7/2562)

       คำตอบ :ห้องแอร์ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (2/8/2562)


คำถาม :รบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับ การใช้หน่วยกิตจิตอาสาของ กยศ. หน่อยค่ะ ถ้าไปทำจิตอาสานอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้แบบฟอร์มจากใหนคะ

ถามโดย :- (angkanaree.5@gmail.com) (28/6/2562)

       คำตอบ :ในระบบ reg ครับ เข้าไปที่แบบฟอร์มคำร้อง และเลือก แบบบันทึกจิตอาสาครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (1/7/2562)


คำถาม :ขอบคุณนะครับที่มีระบบดีดีแบบนี้

ถามโดย :วรินทร์ คำสอน (Waree@gmail.com) (28/6/2562)

       คำตอบ :ูู^^
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (4/7/2562)

       คำตอบ :ครับบผม
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (1/7/2562)


คำถาม :ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่1คณะรัฐศาสตร์(รปศ)อาจารย์ชื่ออะไรหราค่ะ

ถามโดย :พัทยา กลางประพันธ์ (pattayaklangprapan2543@gmail.com) (27/6/2562)

       คำตอบ :ลองเข้าไปเช็ค ที่ http://reg.ubu.ac.th ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (28/6/2562)


คำถาม :ห้องเรียน polอยู่อาคารไหนครับ

ถามโดย :ณัชพล (nut127980@gmail.com) (26/6/2562)

       คำตอบ :pol 115 อยู่หน้า สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ ตึกใหม่ pol 227, 228 อยู่ชั้น 2 หน้าห้องพักอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ตึกใหม่ pol 301 อยู่ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ตึกใหม่
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (28/6/2562)


คำถาม :ไม่มี อ.ปรึกษา คะ

ถามโดย :วรรณภา ขันตรี (noo5wanapha@gmail.com) (25/6/2562)

       คำตอบ :ปกติ เราจะสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับ ที่ http://reg.ubu.ac.th ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (28/6/2562)


คำถาม :ตารางเรียนหนูไม่มีอังกฤษ1ค่ะ ทำไงดีคะ

ถามโดย :บุญธิรา (boonthira.intanin@gmal.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :Eng1 ปกตื ทางมหาลัยจะลงให้เองนะ ถ้าไม่มีลองติดต่อ ฝ่ายงานทะเบียนเด้อ http://www.ubu.ac.th/web/academic/qa/
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (25/6/2562)


คำถาม :คือถ้าEng1ใน sec12ที่มหาวิทยาลัยลงไห้มันเต็มนักศึกษาแล้ว แล้วหนูอยากเรียนในEng1 ในsec12 หนูควรทำยังใงดีค่ะ

ถามโดย :นางสาวเมธาวี สุพรรณ์ (mai.metawee@gmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2017032115312851.pdf
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (25/6/2562)

       คำตอบ :เราสามารถทำเรื่องย้ายเอง ในระบบครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (25/6/2562)


คำถาม :ลงEng1ไม่ทันเป็นไรมั้ยคะ

ถามโดย :1 (defsouljb2543@gmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :เห็นว่า Eng1 ทางมหาลัยเค้าลงให้ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)


คำถาม :ลงEng1ไม่ทันเป็นไรมั้ยคะ

ถามโดย :1 (defsouljb2543@gmail.com) (24/6/2562)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :ทำไมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษเสริมคะ? ในหลักสูตรเป็นอังกฤษพื้นฐาน

ถามโดย :อรัญญา คำแสนราช (aranya.noon@gmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :เกรดต่ำกว่าเกณฑ์ เลยได้เรียนเสริมครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์เรียนทั้งหมด กี่หน่วยกิตครับ

ถามโดย :ธนากร (Taanakol@hotmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :เท่าที่พี่รู้เด้อ ^^
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)

       คำตอบ :129 หน่อยกิตครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)


คำถาม
 
ชื่อ - สกุล ผู้ถาม  
อีเมล