คำถามที่พบบ่อย  

คำถาม :ถ้าไม่เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมจะมีผลอะไรมั้ย

ถามโดย : คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)

       คำตอบ : ในกรณีเข้าค่ายเตรียมความพร้อมน่ะครับ ถ้าน้องมีคะแนนสอบ o-net ทุกวิชาเกิน 25 คะแนน ก็จะไม่มีผลอะไร แต่ถ้าน้องมีคะแนน o-net ของทุกวิชาต่ำกว่า 25 คะแนน น้องจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริมปรับพื้นฐาน เพิ่มมาอีก 1 ตัว ครับ (ซึ่งส่วนใหญ่ติด F เพราะภาษาอังกฤษ)
       ตอบโดย :คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)


คำถาม :จะผ่อนผันค่ายืนยันสิทธิ์จะต้องทำอย่างไร

ถามโดย : คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)

       คำตอบ : กรณีผ่อนผันค่ายืนยันสิทธิ์ให้ติดต่อไปที่เบอร์ 045-353120 ครับ
       ตอบโดย :คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)


คำถาม :การแนบเอกสารต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถามโดย : คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)

       คำตอบ :1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนา ปพ.1
       ตอบโดย :คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)


คำถาม :การแนบเอกสารใบ ปพ.1 ต้องใช้กี่เทอม

ถามโดย : คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)

       คำตอบ : ขึ้นอยู่กับรอบของการสมัครนั้นๆ ซึ่งบางรอบใช้เกรด 4 เทอม บางรอบใช้เกรด 5 เทอม ทั้งนี้ในการแนบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องใช้เอกสารใบ ปพ.1 ที่มีเกรด 6 เทอม และน้องต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ
       ตอบโดย :คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)


คำถาม :การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรสามารถเบิกได้ตอนไหน

ถามโดย : คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)

       คำตอบ : กรณีเบิกค่าเล่าเรียนบุตรสามารถเบิกได้ก็ต่อเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วเท่านั้น
       ตอบโดย :คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)


คำถาม :ถ้ายืนยันสิทธิ์กับ ม.อุบลฯ แล้วสามารถยืนยันสิทธิ์กับมหาลัยอื่นได้หรือไม่

ถามโดย : คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)

       คำตอบ : ไม่ได้!! เพราะ 1 คน 1 สิทธิ์
       ตอบโดย :คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)


คำถาม :ค่าเทอม รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เท่าไหร่

ถามโดย : คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)

       คำตอบ : เทอมละ 17,000 บาท
       ตอบโดย :คณะรัฐศาสตร์ (26/4/2564)ถาม-ตอบ คณะรัฐศาสตร์

คำถาม :อยากทราบคะว่ารอบ portfolio ต้องใช้เกรดทั้งหมดกี่เทอมคะ

ถามโดย :Thanyasamirn Oraphon (tanoyyy401@gmail.com) (30/7/2565)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :สอบถามครับ/สถานะเอกสาร "ผ่าน(เอกสาร)/สถานะการสมัคร "ผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา" /ขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรครับ?/ได้ชำระเงินแล้วแต่สถานะการสมัครยังไม่ขึ้น"ผู้ผ่านการคัดเลือก"

ถามโดย :นายสัมพันธ์ อ่อนหนองหว้า (bigtangmo@hotmail.com) (21/2/2565)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :การสมัครเข้าคณะรัฐศาสตร์โดยใช้รอบโควต้าต้องเตรียมคะแนนอะไรบ้างคะ

ถามโดย :น้ำหวาน (namwaankhanittha@gmail.com) (26/1/2565)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :การสมัครเข้าคณะรัฐศาสตร์โดยใช้รอบโควต้าต้องเตรียมคะแนนอะไรบ้างคะ

ถามโดย :น้ำหวาน (namwaankhanittha@gmail.com) (26/1/2565)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :การสมัครเข้าคณะรัฐศาสตร์โดยใช้รอบโควต้าต้องเตรียมคะแนนอะไรบ้างคะ

ถามโดย :น้ำหวาน (namwaankhanittha@gmail.com) (26/1/2565)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :ถ้ามีรายชื่อติดแล้ว จ่ายค่าเทอมตอนรายงานตัวเลยหรอคะ รึว่าจ่ายตอนไหนคะ?

ถามโดย :พิมพ์มาดา อินแปลง (ple19837@gmail.com) (26/1/2565)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :มีเทียบโอน ปวส.ไหมคะ

ถามโดย :นางสาวพรนัชชา บุญครอง (pornnatcha804@gmail.com) (27/12/2564)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :มีเทียบโอน(ปวส.)ไหมคะ

ถามโดย :ศิริประภา ช่อนาค (plaizxzx.242517@gmail.com) (11/12/2564)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :ค่ายเยาวชนรุ่นที่ 12 เปิดกี่รอบ จะมีรอบ 2 ไหม

ถามโดย :Sanomanjiro (duangkamol382@gmail.com) (12/10/2564)

       คำตอบ :ในปีนี้คณะรัฐศาสตร์ไม่มีการจัดค่ายแล้วครับ
       ตอบโดย :นายอธิการ ชัยทน (23/11/2564)


คำถาม :ถ้าเราจะสอบเข้าคณะนี้เราควรต้องอ่านสือแบบไหนหรือเตรียมพร้อมยังไงหรอค่ะ

ถามโดย :วิชญาดา ชาชุมพร (witchayada2627@gmail.com) (11/8/2564)

       คำตอบ :คณะรัฐสาสตร์ ม.อุบลฯ มีรอบการรับอยู่ 4 รอบ ในปีการศึกษา 2565 1. รอบ Portolio มีโควตาย่อย - โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ -โควตาโรงเรียน 2. รอบ Quota 3. รอบ Admission 4. รอบ Direct Admission ในการสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จะใช้การสัมภาษณ์เข้าศึกษา และมีการวัดความรู้ในด้านรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน
       ตอบโดย :นายอธิการ ชัยทน (13/9/2564)


คำถาม :1.ถ้าซิ่วปี64 แล้วปี65มีค่าย เด็กซิ่วสามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ 2.เด็กซิ่วมีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนคะ

ถามโดย :นิรมล (niramonampanchai1234@gmail.com) (4/7/2564)

       คำตอบ :1.สามารถสมัครได้ครับ 2.ถ้าเข้าร่วมครบตามที่คุณสมบัติของโครงการกำหนดน้องมีสิทธิ์สอบติดเลยครับ
       ตอบโดย :นายอธิการ ชัยทน (9/7/2564)


คำถาม :1.ถ้าซิ่วปี64 แล้วปี65มีค่าย เด็กซิ่วสามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ 2.เด็กซิ่วมีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนคะ

ถามโดย :นิรมล (niramonampanchai1234@gmail.com) (3/7/2564)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :1.ถ้าซิ่วปี64 แล้วปี65มีค่าย เด็กซิ่วสามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ 2.เด็กซิ่วมีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนคะ

ถามโดย :นิรมล (niramonampanchai1234@gmail.com) (28/6/2564)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :การผ่อนพันค่าหนวยกิต ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้ และมีระยะเวลาที่จะจ่ายส่วนที่ประมาณกี่วัดหรือกี่เดือนคะ

ถามโดย :เจวดี (jewadee22082536@gmail.com) (10/6/2564)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :การผ่อนพันค่าหนวยกิต ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้ และมีระยะเวลาที่จะจ่ายส่วนที่ประมาณกี่วัดหรือกี่เดือนคะ

ถามโดย :เจวดี (jewadee22082536@gmail.com) (10/6/2564)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :เด็กม.6ที่อยากเข้า รัฐศาสตร์ ม.อุบลควรเตรียมอะไรบ้างครับ แล้วต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ถามโดย :นาย ขจรยศ นิลดา (sova9730@gmail.com) (30/4/2564)

       คำตอบ :ขึ้นอยู่กับรอบของการสมัครนั้นๆ ครับ ซึ่งในบางรอบใช้เกรด 4 เทอม บางรอบใช้เกรด 5 เทอม แต่น้องต้องมีค่าเฉลี่ยรวม GPAX รวมกัน 2.00 ขึ้นไป เอกสารที่ใช้สมัครมี ดังนี้ 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
       ตอบโดย :นายอธิการ ชัยทน (12/5/2564)


คำถาม :เขีนรนามสกุงผิดค้ะจากชาวดรเป็นชาวดอน ทำไวดีคะ

ถามโดย :จุฑารัตน์ (kks26980@khukhan.ac.th) (12/1/2564)

       คำตอบ :ติดต่อ : 045353120 เลยครับ แจ้งชื่อ - นามสกุล ให้เจ้าหน้าที่แล้ว บอกว่ากรอกนามสกุลผิดนะครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (13/1/2564)


คำถาม :จะรับนักศึกษาอีกเมื่อไหร่ค่ะ

ถามโดย :กิตติยาพร พรมสิงห์ (kittiyaporn9876@gmail.com) (27/12/2563)

       คำตอบ :วันที่ 10-31 มกราคม ครับ รอติดตามข่าวสารทางเพจคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (28/12/2563)


คำถาม :จะมีค่ายอีกไหมคะ

ถามโดย :สิรินดา อาจอุดม (sirindat6@gmail.com) (5/10/2563)

       คำตอบ :http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1417&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=1 รายละเอียดครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (12/10/2563)

       คำตอบ :รอติดตามข่าวสาร ทางเพจคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ และ ทางเว็บไซต์ http://www.acat.ubu.ac.th/new/
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (5/10/2563)


คำถาม :นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล มีจำนวนกี่คน เเละ จำนวนนศ.ชายกี่คน นักศึ นศ.หญิง มีจำนวนกี่คนครับ

ถามโดย :กฤชกร ทองสังข์ (love.kitkorn@gmail.com) (23/7/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล มีจำนวนกี่คน เเละ จำนวนนศ.ชายกี่คน นักศึ นศ.หญิง มีจำนวนกี่คนครับ

ถามโดย :กฤชกร ทองสังข์ (love.kitkorn@gmail.com) (23/7/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล มีจำนวนกี่คน เเละ จำนวนนศ.ชายกี่คน นักศึ นศ.หญิง มีจำนวนกี่คนครับ

ถามโดย :กฤชกร ทองสังข์ (love.kitkorn@gmail.com) (23/7/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์​ มีกี่สาขาคะ อะไรบ้าง

ถามโดย :นริศรา ธรรมเสนา (narisara5828@gmail.com) (19/7/2563)

       คำตอบ :2 สาขาครับ 1.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=847&maincat_id=4&subcat_id=100&dcid=1 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=846&maincat_id=4&subcat_id=100&dcid=1
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (20/7/2563)


คำถาม :ใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้างและมีข้อสอบเฉพาะของทางมหาลัยไหมคะ

ถามโดย :นางสาวพัชราภา เกือรัมย์ (peven971@gmail.com) (10/7/2563)

       คำตอบ :ยังไม่มีประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 แต่มีการรับสมัครเข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ครับ รายละเอียดครับ http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1353&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=1
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (13/7/2563)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์จะเปิดรับอีกในช่วงไหนครบ

ถามโดย :นายวิศวะ ขันทะโข (80808080@gmel.com) (4/7/2563)

       คำตอบ :ยังไม่มีประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 แต่มีการรับสมัครเข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ครับ รายละเอียดครับ http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1353&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=1
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (13/7/2563)


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)

       คำตอบ :ตอนนี้ รหัส นศ.อนนท์ ชัดกระโทก 63230341808 ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (22/6/2563)


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :อาจารย์ครับ สอบถามเรื่องรหัส นศ.หน่อยครับ ที่ให้เข้าไปตรวจสอบรหัส นศ ทำไม่ขอผมเข้าไปตรวจสอบแล้วทำไมไม่ขึ้น รหัส นศ ล่ะครับ มันขึ้นแต่(ไม่พบข้้อม๔ลตรงกับเงื่อนไขที่ค้นหาครับ)​

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (19/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :ทำไมค้นหา รหัส นศ ไมพบ ทั้งๆที่ทำตามขั้นตอนถูกทุกอย่าง

ถามโดย :อนนท์ ชัดกระโทก (anon0946857562@gmail.com) (18/6/2563)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :มีกี่สาขา​ อะไรบ้างค่ะ

ถามโดย :นภัสชล (nphachlkhagthn@gmail.com) (1/5/2563)

       คำตอบ :2สาขา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาการปกครอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (7/5/2563)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์มีเปิดสอนปริญญาโทมั้ยค่ะ

ถามโดย :ฐิติยาภรณ์ จันดาวรรณ์ (jandawan_@hotmail.com) (7/3/2563)

       คำตอบ :ยังไม่มีครับ กำลังพัฒนาหลักสูตรใหม่อยู่ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (9/3/2563)


คำถาม :ใช้เกรดเฉลี่ย5เทอม ขั้นต่ำเท่าไหร่ค้าบ

ถามโดย :ดนัยฤทธิ์ วงศ์คำ (danairit2001@gmail.com) (1/12/2562)

       คำตอบ :2.25
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (3/3/2563)


คำถาม :เรียนรัฐศาสตร์ต้องสอบ GAT/PATอะไรคะ

ถามโดย :เพ็ญนภา พุดทอง (benpennapa.1905@gmail.com) (27/11/2562)

       คำตอบ :TCAS รอบที่ 1 ใช้คะแนน GPAX และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 ใช้คะแนน GPAX และ O-Net และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ใช้คะแนน GAT และ O-Net และสัมภาษณ์
       ตอบโดย :นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (29/11/2562)


คำถาม :เรียนรัฐศาสตร์ต้องสอบอะไรมั้งคะ GAT/PAT

ถามโดย :นิรอุบล ขวาธิจักร (f0641368771@gmail.com) (25/11/2562)

       คำตอบ :TCAS รอบที่ 1 ใช้คะแนน GPAX และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 ใช้คะแนน GPAX และ O-Net และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ใช้คะแนน GAT และ O-Net และสัมภาษณ์
       ตอบโดย :นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (29/11/2562)


คำถาม :เรียนรัฐศาสตร์ต้องสอบอะไรมั้งคะ GAT/PAT

ถามโดย :นิรอุบล ขวาธิจักร (f0641368771@gmail.com) (25/11/2562)

       คำตอบ :TCAS รอบที่ 1 ใช้คะแนน GPAX และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 ใช้คะแนน GPAX และ O-Net และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT และสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ใช้คะแนน GAT และ O-Net และสัมภาษณ์
       ตอบโดย :นายฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (29/11/2562)


คำถาม :ค่ายเยาวชนยังจะมีขึ้นอีกไหมค่ะ

ถามโดย :ดวงตา ศรีภา (DaoTaa@hotmail.com) (26/8/2562)

       คำตอบ :มีครับ ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และเพจคณะนะครับ http://www.acat.ubu.ac.th/home/
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (30/8/2562)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์ยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ไหมคะ

ถามโดย :P (wchd2003@gmail.com) (20/7/2562)

       คำตอบ :ยังไม่เปิดครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (2/8/2562)


คำถาม :ค่ายเยาวชน รุ่น5 ที่นอนเป็นห้องแอร์ หรือ พัดลม ค่ะ

ถามโดย :อมิตา ดวงพารา (aumeta10@gmail.com) (12/7/2562)

       คำตอบ :ห้องแอร์ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (2/8/2562)


คำถาม :รบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับ การใช้หน่วยกิตจิตอาสาของ กยศ. หน่อยค่ะ ถ้าไปทำจิตอาสานอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้แบบฟอร์มจากใหนคะ

ถามโดย :- (angkanaree.5@gmail.com) (28/6/2562)

       คำตอบ :ในระบบ reg ครับ เข้าไปที่แบบฟอร์มคำร้อง และเลือก แบบบันทึกจิตอาสาครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (1/7/2562)


คำถาม :ขอบคุณนะครับที่มีระบบดีดีแบบนี้

ถามโดย :วรินทร์ คำสอน (Waree@gmail.com) (28/6/2562)

       คำตอบ :ูู^^
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (4/7/2562)

       คำตอบ :ครับบผม
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (1/7/2562)


คำถาม :ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่1คณะรัฐศาสตร์(รปศ)อาจารย์ชื่ออะไรหราค่ะ

ถามโดย :พัทยา กลางประพันธ์ (pattayaklangprapan2543@gmail.com) (27/6/2562)

       คำตอบ :ลองเข้าไปเช็ค ที่ http://reg.ubu.ac.th ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (28/6/2562)


คำถาม :ห้องเรียน polอยู่อาคารไหนครับ

ถามโดย :ณัชพล (nut127980@gmail.com) (26/6/2562)

       คำตอบ :pol 115 อยู่หน้า สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ ตึกใหม่ pol 227, 228 อยู่ชั้น 2 หน้าห้องพักอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ตึกใหม่ pol 301 อยู่ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ตึกใหม่
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (28/6/2562)


คำถาม :ไม่มี อ.ปรึกษา คะ

ถามโดย :วรรณภา ขันตรี (noo5wanapha@gmail.com) (25/6/2562)

       คำตอบ :ปกติ เราจะสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับ ที่ http://reg.ubu.ac.th ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (28/6/2562)


คำถาม :ตารางเรียนหนูไม่มีอังกฤษ1ค่ะ ทำไงดีคะ

ถามโดย :บุญธิรา (boonthira.intanin@gmal.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :Eng1 ปกตื ทางมหาลัยจะลงให้เองนะ ถ้าไม่มีลองติดต่อ ฝ่ายงานทะเบียนเด้อ http://www.ubu.ac.th/web/academic/qa/
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (25/6/2562)


คำถาม :คือถ้าEng1ใน sec12ที่มหาวิทยาลัยลงไห้มันเต็มนักศึกษาแล้ว แล้วหนูอยากเรียนในEng1 ในsec12 หนูควรทำยังใงดีค่ะ

ถามโดย :นางสาวเมธาวี สุพรรณ์ (mai.metawee@gmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :http://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2017032115312851.pdf
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (25/6/2562)

       คำตอบ :เราสามารถทำเรื่องย้ายเอง ในระบบครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (25/6/2562)


คำถาม :ลงEng1ไม่ทันเป็นไรมั้ยคะ

ถามโดย :1 (defsouljb2543@gmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :เห็นว่า Eng1 ทางมหาลัยเค้าลงให้ครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)


คำถาม :ลงEng1ไม่ทันเป็นไรมั้ยคะ

ถามโดย :1 (defsouljb2543@gmail.com) (24/6/2562)
         : ยังไม่มีคำตอบ


คำถาม :ทำไมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษเสริมคะ? ในหลักสูตรเป็นอังกฤษพื้นฐาน

ถามโดย :อรัญญา คำแสนราช (aranya.noon@gmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :เกรดต่ำกว่าเกณฑ์ เลยได้เรียนเสริมครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)


คำถาม :คณะรัฐศาสตร์เรียนทั้งหมด กี่หน่วยกิตครับ

ถามโดย :ธนากร (Taanakol@hotmail.com) (24/6/2562)

       คำตอบ :เท่าที่พี่รู้เด้อ ^^
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)

       คำตอบ :129 หน่อยกิตครับ
       ตอบโดย :นายวัฒนพล ผิวนวล (24/6/2562)


คำถาม
 
ชื่อ - สกุล ผู้ถาม  
อีเมล  
   

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online