• รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในการสมัครงาน

    รายละเอียด

  • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

    รายละเอียด

  • ส่ง RESUME ภาษาอังกฤษ เข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัล โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในการสมัครงาน ปีงบประมาณ 2561 เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    รายละเอียด

ข่าวสาร

วิดีโอ

ทั้งหมด