• ขอแสดงความยินดีกับผศ.บุญทิวา พ่วงกลัด ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีพ.ศ. 2560

  รายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อรุณี สันฐิติวณิชย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีพ.ศ. 2560

  รายละเอียด

 • กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์คณะรัฐศาสตร์
  ประจำปีการศึกษา 2560
  มีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00-20.00 น.
  ณ ห้องเรียน CLB 3306 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  กิจกรรมนี้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องเข้าร่วม
  หากมีการเรียนการสอนในวันและเวลาดังกล่าว
  ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามปกติ

ข่าวสาร

กิจกรรม

ทั้งหมด

วิดีโอ

ทั้งหมด