ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความรู้จักเรา

ความมุ่งมั่นของเรา

   รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   Ubon Ratchathani University of Political Science is excellent in political science and public administration for promoting sustainable development.

  สีแสด เปรียบเสมือนว่า แสงอาทิตย์ที่ขึ้นก่อนใครในสยาม และแผ่นดินอีสานที่เป็นดินทราย แห้งแล้ง เจิดจ้าเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์การจัดการเรียนการสอน

วิจัย บริการวิชาการ

กิจกรรมนักศึกษา

ความร่วมมือกับภายนอก

หลักสูตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

การปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) Bachelor of Political Science (Government) วิชาโท การเมืองและการจัดการปกครอง วิชาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆมากมาย

สมัครเข้าศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษา จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่นี่

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ถาม-ตอบ
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

รัฐศาสตร์ในสื่อ


Thai protests: coup fears as Prayuth’s top general retires, military hedges US-China bets

Dr Titipol Phakdeewanich was quoted in South China Morning Post.

More..

COLLEGES ASKED TO DISCOURAGE PROTESTS, LIST STUDENTS WHO JOIN SEPT 19 RALLY

Dr Titipol Phakdeewanich was quoted in Khaosod.

More..

รายงานพิเศษ - ทางออกบิ๊กตู่ ลาออก-ยุบสภา?

บทสัมภาษณ์ ดร. ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี "การลาออกไม่ได้ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ต้องพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ การยกเลิกอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกฯถ้ายกเลิกเรื่องเหล่านี้ได้จะถือเป็นการเปิดทางให้มีระบบมีความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

More..

ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สำนักงาน ก.พ.

งานราชการสำนักงาน ก.พ.

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ