Placeholder image


รัฐศาสตร์เรียนอะไร


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์จัดหาผู้ประกอบการเพื่่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (UBU-Test)
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ Smart Young Innovators
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
หลักสูตรการบริหารงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ
เดิน วิ่ง มินิมาราธอน
โครงการจัดตั้งสมาคมสิทธิ์เก่าคณะรัฐศาสตร์
เปิดรับสมัครรอบที่ 1
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
1234
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วันเวลา สถานที่ และระเบียบการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
มช.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ วุฒิป.โท/ป.เอก

รัฐศาสตร์ในสื่อ