ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความรู้จักเรา

ความมุ่งมั่นของเรา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Ubon Ratchathani University of Political Science is excellent in political science and public administration for promoting sustainable development.

  • 1) เสริมพลังคนรุ่นใหม่ Empowering young people
  • 2) เชื่อมโลกทฤษฎีสู่โลกปฏิบัติ Advancing the application of theory into practice
  • 3) ทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ Proactively engaging with local populations within and outside Thailand
  • 4) ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม Promoting social innovation
  • 5) สนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ Supporting domestic and international collaboration

การจัดการเรียนการสอน

วิจัย บริการวิชาการ

กิจกรรมนักศึกษา

ความร่วมมือกับภายนอก

หลักสูตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

การปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) Bachelor of Political Science (Government) วิชาโท การเมืองและการจัดการปกครอง วิชาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆมากมาย

สมัครเข้าศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษา จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่นี่

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ถาม-ตอบ
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

รัฐศาสตร์ในสื่อ


Dr.Titipol Phakdeewanich, Dean of the Faculty of Political Science, was interviewed and quoted in ALJAZEERA: "Military control"

"The aim and intention of the event is to show that the people don't want the military to maintain control of the country," Phakdeewanich said.

More..

อาเซียนในสายตาอินเดีย นเรนทรา โมดิ เยือนไทย ล้มเหลวหรือสำเร็จ

บทความโดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตีพิมพ์ใน Way Magazine เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับเหล่าผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ

More..

Dr.Titipol Phakdeewanich, Dean f the Faculty of Political Science, was quoted in Reuters:

“This could escalate the popularity of the Future Forward Party and if it gets dissolved the party’s popularity won’t die but will become stronger,” Titipol Phakdeewanich, dean of the faculty of political science at Ubon Ratchathani University told Reuters.

More..

ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สำนักงาน ก.พ.

งานราชการสำนักงาน ก.พ.

ติดต่อเรา